Doprava do Balíkovny při objednávce nad 700,- Kč a platbě předem a na Slovensko za viac než 80 € zdarma!

Chante Clair vonné sáčky Muschio Bianco, 3ks

190 hodnocení
 
  • 1 z 3
 
Chante Clair Sacchetti Profumati Muschio Bianco
 
Závěsné, samostatně balené vonné sáčky vhodné do skříní, komod nebo cestovních zavazadel
Intenzivní a vytrvalá vůně bílého pižma
 
Obsah: 3 vonné sáčky v balení
Výrobce: Real Chimica srl
 
Dovoz Itálie
Dostupnost Vyprodáno
Měrná cena 46,33 Kč / 1 ks
Cena 114,88 Kč bez DPH
139 Kč
Kód produktu 8015194525637
Kategorie VONNÉ SÁČKY DO SKŘÍNÍ
Položka byla vyprodána...
 
Nová řada Chanteclair «i Concentrati» přináší intenzivní zážitek z kombinace prádla příjemného na dotek a vytříbené vůně, která se ponese s vámi, kamkoliv zavítáte. 
 
Vonné sáčky řady Chanteclair «i Concentrati» Muschio Bianco zajistí vašemu prádlu rafinovanou vůni a dlouhotrvající svěžest.
Nechte se obklopit jemnými tóny bílého pižma pro jedinečný pocit čistoty.
 
chante_clair_lavatrice_moschio_profumo_mini  chante_clait_logo_mini
 
  • intenzivní a vytrvalá vůně bílého pižma
  • sáček s přírodní nafouknutou rýži napuštěnou fragrancí
  • určen pro provonění malých a uzavřených prostor jako jsou šatní skříně, komody, cestovní zavazadla, sportovní nebo cestovní tašky

Návod k použití:
Obal rozstřihněte, vonný sáček vyjměte z fólie. Možnost zavěšení sáčku. Připraveným otvorem uprostřed sáčku zavěste do šatní skříně nebo vložte do komody, cestovního zavazadla, sportovní nebo cestovní tašky.
 
Upozornění:
Vonný sáček nepoužívejte do pračky. Nevkládejte přímo mezi složené prádlo. Nepokládejte na vlhké prádlo. Neotvírejte jednotlivé sáčky.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Vyhněte se kontaktu s očima. Obsah sáčku není jedlý. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyhazujte do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vůně (?) Muschio Bianco
Složení: α-metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide, (2E)-2-(fenilmetiliden)ottanale, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8,-tetrametil-2-naftil)etan-1-one a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-ottaidro-2,3,8,8,-tetrametil-2-naftil)etan-1-one a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-ottaidro-2,3,8,8,-tetrametil-2-naftil)etan-1-one, 3,7-dimetilottan-3-olo, 3-p-cumenil-2-metilpropionaldeide, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, Acetato di linalile, Dodecanale, Eugenolo, Limonene, Citronellolo, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-ottaidro-2,3,8,8,-tetrametil-2-naftil)etan-1-one, Cumarina, Undec-10-enale.
Varování: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah a obal zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: