Doprava po ČR nad 1.600 Kč a viac než 80 € na Slovensko zdarma!

Lysoform WC gel zelený, 750 ml

195 hodnocení
 
  • 1 z 2
 
Čistící a desinfekční prostředek
Lysoform WC Gel Tutto in 1
 
Odstraňuje z WC toalety bakterie, vodní kámen, nepříjemné pachy. Čistí, dezinfikuje a bělí. S lesní vůní
 
Obsah: 750 ml
Výrobce: Unilever Italy
 
Dovoz Itálie
Dostupnost Skladem (>5 ks)
Měrná cena 89 Kč / 1 ks
Cena 73,55 Kč bez DPH
89 Kč    
Kód produktu 80717644434260
Kategorie KOUPELNY A WC
 
Lysoform WC Tutto in 1 je vše v jednom, co potřebujete pro čištění toalety. Díky extrémně silnému složení dokonale přilne ke stěnám toaletní mísy, odstraňuje nečistoty a bakterie a omezuje jejich množení i po spláchnutí. Při každodenním používání chrání celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší. Zabíjí všechny známé druhy bakterií.
 
lysoform wc gel gel z mini lysoform logo 
 
  • dezinfikuje a bělí WC
  • odstraňuje nečistoty a bakterie
  • rozpouští vodní kámen
  • uvolňuje čerstvou vůni lesa

Použití:
 
Otevření a uzavření bezpečnostního víčka
Položte prsty na víčko v oblasti určené k tomuto účelu. Stiskněte víčko a odšroubujte ho proti směru hodinových ručiček.
Po použití zašroubujte a důkladně uzavřete láhev, dokud neuslyšíte cvaknutí.
 
Použití na WC
Aplikujte gel pod okraj toalety a nechejte působit 30 min. Po použití si důkladně umyjte ruce. Nemíchejte s jinými saponáty či bělidly

Varování
  • nepoužívejte na smaltované povrchy, prosklené plochy, mramor, chrom nebo zlato
  • vyhněte se kontaktu s koberci a látkami
  • nepřelévejte přípravek do jiné nádoby

 

Podobné produkty

Vůně (?) Les
Chemické složení: (?) <5% bělidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfémy.
Varování: Nebezpečné látky: Obsahuje kyselinu sulfamovou, Peroxid vodíku, Aminy, lojový alkyl, ethoxylovaný. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí. Může dráždit dýchací cesty.
Pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře. Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Kontaminovanou kůži omyjte vodou a mýdlem. Pokračujte v oplachování nejméně 10 minut. Chemické popáleniny musí být okamžitě ošetřeny lékařem. Před opětovným použitím oděv vyperte, obuv vyčistěte. Ihned vyhledejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned vyhledejte lékaře. Kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře. Vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 - 15 minut. POŽITÍ: Ihned vyhledejte lékaře. Kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře. Vypláchněte ústa vodou. Odstraňte jakékoli zubní protézy. V případě požití pokud je postižená osoba při vědomí, dejte vypít malé množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Chemické popáleniny musí být okamžitě ošetřeny lékařem. VDECHNUTÍ: Ihned vyhledejte lékaře. Kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře.
Doporučení: Při konzultaci s lékařem mějte k dispozici obal nebo štítek produktu.Při manipulaci s produktem nejezte, nepijte ani nekuřte. Po používání produktu a před jídlem a pitím si důkladně umyjte ruce a obličej. Kontaminovaný oděv odstraňte a před použitím znovu vyperte.Uchovávejte v původním obalu na suchém, chladném a dobře větraném místě chráněném před přímým slunečním světlem. Uchovávejte obal těsně uzavřený i po dobu použití. Otevřené nádoby musí být znovu pečlivě utěsněny a udržovány ve svislé poloze, aby se zabránilo jejich vzniku úniku produktu. Neskladujte v neoznačených nádobách. Zabraňte znečištění životního prostředí. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: