Doprava po ČR nad 1.600 Kč a viac než 80 € na Slovensko zdarma!

Dual Power WC gel Ecologico, 750 ml

135 hodnocení
 
  • 1 z 2
 
Dual Power WC gel Ecologico
Greenlife
 
Ekologický čisticí prostředek na WC
Odstraní nečistoty a vodní kámen
Svěží vůně
 
Objem: 750 ml
Výrobce: Italchimica Srl
 
Dovoz Itálie
Dostupnost Skladem (> 5 ks)
Měrná cena 99 Kč / 1 ks
Cena 81,82 Kč bez DPH
99 Kč    
Kód produktu 8054633835999
Kategorie KOUPELNY A WC
 
Ekologický čisticí prostředek Dual Power WC gel Ecologico důkladně odstraní veškeré nečistoty a vodní kámen i pod okrajem záchodové mísy. Zanechává příjemně svěží vůni.
 
dualpower greenlife logo   dual power greenlife scoglicalcare mini
 
  • svěží vůně
  • efektivně odstraní vodní kámen a nečistoty i pod okrajem WC mísy
  • odstraňuje nepříjemné pachy
  • obsahuje povrchově aktivní látky rostlinného původu
  • bezpečnostní láhev
  • výrobek splňuje přísná kritéria evropského ekologického certifikátu EU Ecolabel

Použití:
Stiskněte bezpečnostní uzávěr na označených místech a odšroubujte ho. Vložte trysku pod okraj záchodové mísy a rovnoměrně aplikujte. Nechte působit 15 minut, dočistěte štětkou a spláchněte. Při uzavírání musí víčko slyšitelně zacvaknout. Nemíchejte s jinými výrobky.
 
Dual Power Greenlife je kompletní řada ekologických výrobků vyrobená v Itálii. Prošla testy účinnosti s nízkým dopadem na životní prostředí a je certifikována označením Ecolabel.
 
dual power greenlife ecolabel   
 
Ecolabel
Ekologický certifikát EU, Ecolabel, vám pomůže identifikovat výrobky a služby, které mají snížený dopad na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu, od těžby surovin až po výrobu, používání a likvidaci. Uznávaný po celé Evropě, certifikát Ecolabel je dobrovolnou značkou, která podporuje vynikající kvalitu životního prostředí a značka, které můžete věřit. Na produkty, nesoucí eko značku Ecolabel jsou kladeny další zvláštní měřítka, která zaručují u každého označeného výrobku dobrou kvalitu společně s vysokým výkonem. Kritéria tohoto označení jsou vyvíjena a upravována transparentním způsobem skupinou odborníků a dalších zúčastněných stran.

Složení: Citric Acid, Lactic Acid; méně než 5 %: parfém; aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky.
Upozornění na nebezpečí, pokyny H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293). P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal odložit do tříděného odpadu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. VÍCE INFORMACÍ